начало

ИЗДЕЛИЯ - НОВО! Управление на горелката за пелети GP2012 през интернет

Управление на горелка за пелети GP2012

Управление на сушилни за различни видове дървесни материали TC2012

Система за измерване на влага в поток от насипни материали KC2008

Ръчен влагомер WM2

Ниво сигнализатор за насипни материали BLM100

Управление на горелка за пелети GP2012

НОВО! Управление на горелката за пелети през интернет - https://desta-control.eu

Контролерът е специално проектиран и предназначен за напълно автоматично управление на процеса на запалване, разпалване, горене и догаряне на горивото в горелката или пещта и поддържане на предварително настроена температура на топлоносителя.

Управление на сушилни за различни видове дървесни материали TC2012

ТС2012 е специализиран контролер за управление на сушилни за различни видове дървесни материали. Контролерът може да работи с един или два измервателя на влажност в материала за сушене WM30. Предвидените конфигурационни параметри, съхранявани в енергонезависима памет, го правят много гъвкав управляващ модул за широка гама сушилни.

 

Система за измерване на влага в поток от насипни материали KC2008

Системата измерва (и дозира) съдържанието на влага в насипни материали по време на движението им по транспортна лента, при насипването им в бункер, по време на разбъркването им в миксер и др.
Ситемата може да измерва влагосъдържанието в широка гама от насипни материали: различни дървесни видове трици и талаш, продукти от хранително-вкусовата промишленост, леярска пръст, пясък и много други.

Ръчен влагомер WM2

Реализирано е надеждно, независимо от температурата и химическия състав на материала измерване. Приложения принцип на измерване, чрез тримерно електромагнитно поле проникващо в обема на измервания обект, позволява отчитане, което не се влияе от ориентацията на уреда към материала.

Ниво сигнализатор за насипни материали BLM100

Ниво сигнализатора е предназначен за регистриране на достигането на определено ниво на материала в силози, бункери, съдове, цистерни и други. Подходящ е за работа с всички видове насипни материали използвани в строителството, рудодобива, хранително-вкусовата промишленост и др., например: пясък, цимент, вар, мозайка, зърно, въглища и други.

IndustrEl - Електронни системи за автоматизация :: Всички права запазени © 2011